Nothing

Bezpečnost letu

Balónové létání je jeden z nejbezpečnějších způsobů přepravy člověka ve vzduchu. Posádka je umístěna v proutěném koši, jehož pevná a současně pružná konstrukce zaručuje bezpečnost pasažérů v průběhu letu a hlavně během přistání. Pro výrobu košů se využívá přírodních materiálů, které svou dostatečnou pružností udržují stav koše po dlouhou dobu a po mnoha přistáních ve velice dobrém stavu. Vnitřní strany koše jsou vybaveny lanovými úchyty pro možnost zachycení se během přistání. Plynové láhve jsou upevněny silnými popruhy v rozích koše, takže ani během přistání za silnějšího větru není pasažér těmito láhvemi ohrožen.

Dvojitý hořák zaručuje dostatečný výkon pro provedení bezpečného letu. Je dimenzován pro obal o 1/5 většího objemu, než pro který ho využíváme my. U nás se jedná o vylepšený typ s vyšším výkonem a lepší ovladatelností než většina starších používaných modelů tohoto typu. Hořáky jsou připevněny na podpěrných tyčích v dostatečné výšce od posádky, takže nehrozí kontakt pasažérů s plameny.

Pro zachování letecké způsobilosti a potažmo bezpečnosti podléhají všechny jednotlivé části balónu předepsaným periodickým prohlídkám u výrobce, jak předepisuje provozní příručka výrobce zařízení. Balón je jako létající zařízení pro přepravu osob certifikován evropskou agenturou EASA. Samotný obal je vyroben z kvalitního certifikovaného materiálu na bázi polyesteru, který je odolný proti vysokým teplotám, UV-záření, nárazovému tření a nepříznivým vlivům počasí. Ztráta bezpečnosti letu v důsledku překročení maximální teploty v obalu nehrozí, neboť obal je vybaven na vnitřní straně tavnou pojistkou, která by pilota upozornila na překročení bezpečné teploty v obalu. Následkem překročení této maximální teploty by došlo pouze ke snížení životnosti obalu, nikoli však k jeho zničení.

Používané palivo v plynových lahvích je tekutý propan nebo propan-butan, proto je v koši a v blízkosti do 30 m zakázáno kouřit!